#

MeetUp Smart City – relacja

13 czerwca, 2019
MeetUp Smart City – relacja

10 czerwca z inicjatywy WCWI, przy udziale Miasta Poznania i uczestników Forum Gospodarczego Metropolii Poznań odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Smart City Poznań. Spotkanie poświęcone było współpracy Mieszkańców, Nauki, Biznesu i Samorządu. Omówiono kluczowe korzyści oraz problemy jakie oczami każdego z podmiotów występują we wzajemnej współpracy. Spotkanie było elementem konsultacyjnym w ramach przygotowań do prac nad Programem Smart City Poznania i cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy zgodni byli, że istotnymi elementami budowania otwartej przestrzenie do współpracy są: spójność, feedback, komunikacja, edukacja, e-urząd i środowisko. Uczestnicy wyrazili gotowość do dalszych działań, które będą prowadzone w ramach prac nad programem i realnej współpracy w regionie.

Podsumowanie spotkania PDF

MeetUp Smart City – relacja
Skip to content