#
CELEM JEST STWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH TRANSFEROWI TECHNOLOGII – BUDOWANIE WIĘZI KOOPERACYJNYCH POMIĘDZY INWESTORAMI Z PARKU A SEKTOREM NAUKOWO – BADAWCZYM

Otoczenie biznesowe

Inwestorem i zarazem realizatorem PPTP jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

Dążeniem spółki jest nadanie obszarowi rewitalizowanemu nowych funkcji, efektem będzie ponowne jego połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta.

Działania Spółki przyczynić się mogą do przywrócenia tych terenów miastu, wskazują wpływ na spójność przestrzenną i umożliwiają zapoczątkowanie działań zmieniających tą część dzielnicy Powstanie zaplecze dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości. Bezpośrednio z PPTP sąsiaduje teren o powierzchni 12 ha o przeznaczeniu usługowym i przemysłowym w planie zagospodarowania przestrzennego, z dodatkowym zabezpieczeniem rezerwy terenowej pod planowane inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy tramwajowej „Klin Dębiecki”, pętli tramwajowej „Klin Dębiecki” oraz parkingu typu „park & ride”.

Aktywność biznesowa

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.

Współpraca z WCWI Sp z o.o. daje możliwość stworzenia kompleksowej inwestycji zgodnie z wymaganiami inwestora (pod klucz)

Możliwość prowadzenia pełnej obsługi formalno-prawnej projektu: stworzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, nadzór autorski i inwestorski

Dodatkowo na wniosek inwestora istnieje możliwość zarządzania nieruchomością po zakończeniu realizacji procesów inwestycyjnych

  • PPTP
  • Poznań Financial Center
  • Andersia Tower
  • Andersia Business Center
  • Silver Tower
  • Galeria MM
  • Hotel Głogowska 21
  • Centrum Logistyczne
  • Franowo-Żegrze
  • Miachałowo – Sowice

 

Zobacz inwestycje