#
MISJĄ POZNAŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNO PRZEMYSŁOWEGO JEST UMOCNIENIE POZYCJI MIASTA ORAZ REGIONU, JAKO WIODĄCEGO OŚRODKA INNOWACJI W POLSCE, POPRZEZ ROZWÓJ INNOWACYJNYCH GAŁĘZI GOSPODARKI. LOKALIZACJA PPTP - UL. 28 CZERWCA 1956 R. NR 398-406 ORAZ ZA BRAMKĄ 1.

Firmy w parku

22.000 METRÓW NA ROZWÓJ TWOJEGO SUKCESU. PPTP JEST INSTYTUCJĄ OTOCZENIA BIZNESU, WSPIERAJĄCĄ REGIONALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.

O PPTP

Realizacja Misji PPTP ma miejsce poprzez:

pozyskiwanie inwestorów reprezentujących najbardziej innowacyjne i perspektywiczne branże w regionie, kraju oraz za granicą.

Stworzenie platformy łączącej środowisko biznesowe i naukowe, której funkcją jest promocja idei przedsiębiorczości wśród młodych przedsiębiorców, jak również promocja działalności innowacyjnej; pozyskiwanie firm o możliwie dużym stopniu innowacyjności, ale z zapewnieniem stabilnego rozwoju Parku.

WIZJA:

Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy jest wiodącym ośrodkiem wspierającym tworzenie innowacji w regionie, przyczyniając się do poprawy szeroko rozumianej atrakcyjności oraz konkurencyjności Miasta oraz województwa wielkopolskiego. Swoją wiodącą pozycję Park osiąga poprzez koncentrację na możliwie najbardziej perspektywicznych branżach oraz stymulację współpracy środowiska biznesowego ze światem nauki.

Cele działania PPTP:

efektywne, zgodne z celami Miasta Poznania zagospodarowanie oraz aktywizacja obszarów poprzemysłowych i innych nieruchomości; tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni w przedsiębiorstwach działających w Parku oraz jego otoczeniu; wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a sferą naukowo-badawczą Poznania i regionu; poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Poznania oraz wzrost konkurencyjności regionu, poprzez tworzenie warunków do zwiększenia napływu nowych technologii.

Dla kogo ?

Część technologiczna
  • przeznaczona dla firm znajdujących się w dojrzałej fazie rozwoju, kształtujących swoją strategię oraz przewagę konkurencyjną w oparciu o działania innowacyjne
  • przeznaczona dla firm z branż najbardziej perspektywicznych dla województwa wielkopolskiego.
Inkubator przedsiębiorczości
  • na inkubator przeznaczone zostały dwie kondygnacje (ok. 850m2 powierzchni biurowej każda)

W skład Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego wchodzą budynki biurowe zlokalizowne przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 – 406 oraz budynek usługowo-biurowy z 299 miejscami parkingowymi przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu.

Część biznesowo – usługowa
  • dwie sale konferencyjno-szkoleniowe w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Usługa wynajmu sal jest oferowana zarówno podmiotom zlokalizowanym na terenie Parku, jak i podmiotom zewnętrznym.
  • powierzchnie biurowe dla firm świadczących usługi na rzecz podmiotów z Parku
  • udostępnienie serwerów umieszczonych na poziomach 0, +1 i +2 nowego obiektu. Wynajem powierzchni serwerowej przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Parku.

Misja innowacji

PROJEKT UMOŻLIWIA NADANIE OBSZAROWI REWITALIZOWANEMU NOWYCH FUNKCJI

Efektem będzie ponowne jego połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta.

Pozyskanie kluczowych/strategicznych firm – inwestorów w celu zapewnienia solidnych podstaw dla funkcjonowania parku oraz umożliwienia wyraźnej promocji parku i zwiększenia siły oddziaływania parku na inne firmy

Zobacz plan terenu

Infrastruktura

OPTYMALNE WARUNKI DO POWSTAWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

Dostęp do podstawowych urządzeń biurowych (np. ksero, drukarka, skaner itp.)

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury (szeroko-pasmowy internet, sieć telefoniczna)

Organizacja i pośrednictwo w kontaktach z uczelniami i instytucjami naukowymi

Usługi wspierające biznes – bezpłatne usługi przede wszystkim w zakresie ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego

Usługi ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego

Standardy wykończenia

W Parku się dzieje

CIEKAWI LUDZIE, NIETUZINKOWE ROZWIĄZANIA I BUDOWANIE OTOCZENIA BIZNESU

W Poznańskim Parku Technologiczno Przemysłowym na stałe realizowane są projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości i relacji biznesowych.

Porady ekspertów, nowinki technologiczne i biznesowe oraz organizowane spotkania z tuzami polskiego biznesu – wszystko to można znaleźć w PPTP.

Ramowy projekt – MIND PARK – to cykliczne spotkania praktyków biznesu z młodymi przedsiębiorcami. Celem projektu jest stymulowanie przedsiębiorczości.

Każdorazowo projekt przyciąga wielu zainteresowanych. Wszystkie dostępne materiały z wcześniejszych spotkań można oglądnąć pod tym linkiem lub wchodząc na stronę www.mindpark.pl Wydajemy również magazyn PARKMAG- jest to dwumiesięcznik, który powstał z myślą o lokatorach Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Tworząc makiety poszczególnych wydań szukaliśmy tematów związanych z „parkową” wspólnotą, lecz równocześnie przybliżamy istotne wiadomości biznesowe oraz technologiczne z życia naszego miasta czy Polski. Wszystkie magazyny są możliwe to pobrania i przeczytania online pod tym linkiem lub na stronie www.pptp.pl/parkmag Projekt MĄDRA GŁOWA – jest to cykl wywiadów/porad biznesowych, prawnych oraz z zakresu innowacji, biznesu i technologii. Zaproszeni eksperci pokrótce wyjaśniają problem lub dane zagadnienie i omawiają najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia ich doświadczenia. Wszystkie wywiady dostępne są na stronie www.pptp.pl/madraglowa

Firmy w parku

22.000 METRÓW NA ROZWÓJ TWOJEGO SUKCESU. PPTP JEST INSTYTUCJĄ OTOCZENIA BIZNESU, WSPIERAJĄCĄ REGIONALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.
Skip to content