#

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PPTP.PL

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) określa Administratora danych zbieranych w ramach strony www oraz zasady zbierania, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika – Twoich za pomocą plików Cookies, w związku z odwiedzinami naszych stron http://wcwi.com.pl ; http://pptp.pl/ . W Polityce zostały określone dane gromadzone przez spółkę Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. oraz sposób ich wykorzystania, a także cele w jakich je wykorzystujemy. Polityka określa ponadto w jaki sposób chronimy Twoje dane, jakie prawa Ci przysługują oraz w jaki sposób możesz je wykonywać.

II. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

Administratorem Twoich danych jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000134012, kapitał: 81 672 800,00 złotych, posługującą się numerem NIP: 7781016062 oraz numerem REGON: 630303454, (dalej jako „WCWI”). Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych.

III. JAKIE DANE GROMADZIMY Pliki cookies

W sytuacji kiedy korzystasz z naszej strony www z Twojej przeglądarki internetowej pobierane są i zapisywane informacje, które stanowią dane. Zbierane są dane między innymi w formie plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy Cookies:

a) cookies sesyjne: przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika; b)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony www, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www oraz pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej strony www; pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność naszej strony www, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona. Nie przetwarzamy Twoich danych w innym celu niż jest to wskazane poniżej, a także nie stosujemy plików śledzących, ani nie dokonujemy profilowania.

IV. W JAKIM CELU GROMADZIMY TWOJE DANE

Twoje dane zbierane przy pomocy plików cookies stosowane są jedynie po to aby stworzyć Ci możliwość odwiedzenia naszej strony www, w szczególności po to aby otwierała się ona w sposób prawidłowy i abyś mógł korzystać w pełni z jej funkcjonalności.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zebrane dane przechowywane są do czasu zakończenia sesji/ odwiedzin naszej strony www. Po tym czasie dane nie są nigdzie umieszczane ani przetwarzane.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych jednakże realizacja tego prawa może uniemożliwić Tobie wyświetlenie naszej strony www.

VII. KONTAKT

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii powoduje, że Polityka może ulegać zmianom, o których będziemy z wyprzedzeniem informować. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki mogą być kierowane do nas pod adres e-milowy: biuro@wcwi.com.pl lub możesz je nam przekazać telefonując pod numer: +48 61 668 69 84.

Skip to content