#
Smart city to koncepcja inteligentnego, miasta wykorzystującego do polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nowoczesne metody zarządzania...

Oferta współpracy dla Samorządów i Biznesu:

  • Organizowanie konferencji, prelekcji i warsztatów z zakresu smart city.
  • Raporty dot. możliwości wykorzystania inteligentnych rozwiązań do rozwoju miasta/gminy/powiatu.
  • Pomoc dla gmin w zakresie przygotowania strategii smart city.
  • Wsparcie na etapie wdrażania i realizacji strategii i projektów.
  • Analiza wskaźnikowa i ocena efektów rozwoju gmin
  • Przygotowywanie gotowych koncepcji i rozwiązań w zakresie zarządzania obszarami miejskimi.

Kontakt

Rafał Ratajczak
Manager ds. Smart City
Kom. +48 531 057 669
e-mail: rafal.ratajczak@wcwi.com.pl

Skip to content