#
Smart city to koncepcja inteligentnego, miasta wykorzystującego do polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nowoczesne metody zarządzania...

Smart City

Smart city to koncepcja, miasta skutecznie zarządzanego. Miasta sprytnego, umiejącego wykorzystywać do polepszenia jakości życia mieszkańców dostępne współcześnie technologie ale również wykorzystującego swoje mocne strony i potrafiącego pokonywać słabości. Istotnym elementem, który stanowi swoiste źródło inspiracji i kreowania potrzeb miasta jest udział kapitału społecznego. Czynnik ten jest nieodzowny dla budowania miasta nowoczesnego, dobrze zarządzanego opartego na faktycznych potrzebach mieszkańców. Coraz częściej w kontekście smart city mówi się o zrównoważonym rozwoju, gdzie smart city odnajduje się jako jego element. Nie sposób zatem mówić oddzielnie o tych obszarach dlatego, że rozwój miasta i stwarzanie dobrej jakości życia dla mieszkańców musi być realizowany kompleksowo na wielu płaszczyznach funkcjonowania miasta.

Mówiąc o smart city zazwyczaj identyfikujemy kluczowych 6 obszarów, które stanowią kierunki działań władz. Są to:

 • Ludzie (wspólnotowość i dialog społeczny)
 • Zarządzanie (administracja i infrastruktura)
 • Jakość życia (miejsca do wypoczynku, kultura)
 • Mobilność (transport, parkingi)
 • Środowisko (czyste powietrze, zieleń, odpady)
 • Gospodarka (lokalne i globalne połączenia, przedsiębiorczość)

Spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów. Ponadto posiada zaplecze w postaci Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego.

Stąd w lutym 2019 r. spółka rozpoczęła nowy obszar działalności związany z szeroko pojętym obszarem smart city. Pierwszym projektem, w którym uczestniczymy jest współpraca z Miastem Poznań przy opracowaniu Programu Smart City dla Poznania przy uwzględnieniu uwarunkowań aglomeracyjnych.

Oprócz tego spółka będzie angażować się w realizację przedsięwzięć i projektów, związanych z rozwojem zrównoważonym i smart city.

Oferta współpracy dla Samorządów i Biznesu:

 • Organizowanie konferencji, prelekcji i warsztatów z zakresu smart city.
 • Raporty dot. możliwości wykorzystania inteligentnych rozwiązań do rozwoju miasta/gminy/powiatu.
 • Pomoc dla gmin w zakresie przygotowania strategii smart city.
 • Wsparcie na etapie wdrażania i realizacji strategii i projektów.
 • Analiza wskaźnikowa i ocena efektów rozwoju gmin
 • Przygotowywanie gotowych koncepcji i rozwiązań w zakresie zarządzania obszarami miejskimi.

Kontakt

Rafał Ratajczak
Manager ds. Smart City
Kom. +48 531 057 669
e-mail: rafal.ratajczak@wcwi.com.pl