#

Projekt Łazienki Rzeczne

14 marca, 2018
Projekt Łazienki Rzeczne

Projekt „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”

Dnia 07.03.2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 1.3Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałania 1.3.2„Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałą tą Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne” Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.

Całkowite planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 7 893 982,43 zł, dofinansowanie wynosi 5 154 309,99 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana funkcji zabytkowego budynku Łazienek Rzecznych usytuowanego przy ulicy Piastowskiej 71 w Poznaniu. Nadanie budynkowi nowej funkcji usługowo-biurowej pozwoli na przywrócenie dawnej świetności obiektu.

 

Projekt Łazienki Rzeczne
Skip to content