#

Maraton tworzenia gier PGG Jam: All Play

19 listopada, 2019
Maraton tworzenia gier PGG Jam: All Play

Miasto Poznań oraz Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy Partnerami Maratonu Tworzenia Gier Dostępnych PGG JAM: All Play.

Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy już po raz czwarty organizuje Maraton Tworzenia Gier Dostępnych PGG JAM: All Play. W tym roku dzięki współpracy z Miastem Poznań oraz Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym wydarzenie to odbędzie się na terenie Przestrzeni Pracy Wspólnej  Plus Jeden, miejskiego bezpłatnego biura coworkingowego w Poznaniu.

Jest to jedyna tego typy impreza w Polsce, poświęcona w całości idei tworzenia gier wideo dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzą się o problemach w dostępie do treści cyfrowych, na jakie napotykają osoby z różnymi formami niepełnosprawności oraz zdobędą podstawową wiedzę o zasadach i rozwiązaniach technologicznych wykorzystywanych w projektowania gier dostępnych.

Wydarzenie będzie trwało 3 dni od 29 listopada 2019 r. do 1 grudnia 2019 r.. Uczestnikami są twórcy gier z całej Polski (ok 60 osób), a ich zadaniem będzie stworzenie gier wideo w kilkuosobowych zespołach, zgodnych z zasadami dostępności, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy wyłonią 3 zespoły, które wykonają to zadanie najlepiej.

Celem Wydarzenia jest poszerzenie świadomości oraz edukowanie osób tworzących gry wideo, wskazanie ograniczeń, z jakimi mierzą się gracze z różnymi typami niepełnosprawności, dla których dostęp do cyfrowej rozrywki może być bardzo utrudniony. Wiedza oraz świadomość, jaką zdobędą uczestnicy Wydarzenia pozwoli im na projektowanie gier i aplikacji komputerowych zgodnie z zasadami dostępności w praktyce tak, aby każdy mógł czerpać radość z grania!

Linki:

Strona FB wydarzenia: https://www.facebook.com/events/777434916005874/

Strona WWW: http://gildiagraczy.pl/pgg-jam-all-play/

Trailer video: https://youtu.be/BjvKCnscgfM

 

Maraton tworzenia gier PGG Jam: All Play
Skip to content